Search

OLORIN VZW: 'Door Jongeren, Voor Jongeren'

Deze videoclip © 2016 werd gemaakt 'door jongeren voor jongeren' en zal via een sociale media campagne worden gedeeld over gans Vlaanderen:

GIVE ME A BREAK (OLORIN VZW – o.l.v. David Bamps)
Laureaatsproject 2015 Fonds GaVoorGeluk


Met dank voor de geldelijke steun:
fonds GaVoorGeluk in beheer van de Koning Boudewijnstichting
 
Coördinator Project: David Bamps
Muziek: Pete Corman
Film directed by Frank Telli
 
Met medewerking van:
 • OLORIN VZW, UCLL, YUNECO, VLABO, THE CONNECTION & FONDS GAVOORGELUK (KBS), studenten SSH

------------------------------------------------------------------

 

Laureaat 2015 Fonds Ga Voor Geluk

Op 8 oktober 2015 ontvingen we in Brussel de prijs fonds 'ga voor geluk' voor het project 'give me a break'. Het project werd geschreven en ingediend door David Bamps, oprichter en coördinator van OLORIN (vzw) in samenwerking met het University College Leuven Limburg (UCLL) en VLABO.

Het fonds is in beheer van de Koning Boudewijnstichting. Het bedrag van 10000 euro werd ter beschikking gesteld door Jan Toye en Marc vande Gucht.

Jan Toye is eigenaar van biermerk Palm, Marc vande Gucht was lang commercieel directeur van De Tijd. Ze verloren respectievelijk een zoon en een dochter aan zelfdoding. De dame met de bos bloemen is Cathia Couckaerts - docente en praktijklector SRW: kinderen, jongeren en welzijn. Ze is ook bemiddelaar jeugdhulp en extern voorzitter cliëntoverleg en beheerder van het online forum en lid van de erkennings -en bemiddelingscommissie slachtoffers van historisch misbruik.

Over het project: Give me a break!

Het project is een initiatief van OLORIN VZW i.s.m. 15363 studenten van het UCLL. Onder het motto 'give me a break' produceren ze enkele 'eyecatchers' die exponentieel verspreid zullen worden over de sociale media (YouTube, Facebook): het zijn 'audiovisuele bijdragen' voor en door jongeren gemaakt.

Een speciale taskforce van begaafde laatstejaarsstudenten sociale re-adaptatiewetenschappen en sociaal werk (UCLL) zullen actieonderzoek opzetten om te onderzoeken hoe men de meest kwetsbare jongeren (vb. in instellingen) het beste kan benaderen.

Laatste Nieuws (update):

08/11/2016: Kick-off sociale media campagne - meer dan 20000 views op amper 1 week

Tijdens de lezing van ex topcrimineel en Kickbox kampioen 'Joop Gottmers' met 500 studenten in het auditorium, zagen we de kans schoon om de sociale media een extra 'kick-off' te geven. De oproep om het filmpje te delen had binnen enkele dagen een reusachtig effect: meer dan 20000 view op YouTube op amper 1 week tijd.

 

20/10/2016: Posterpresentatie 'give me a break' op onderzoeksdag UCLL

Op 20 oktober 2016 plaatst UCLL haar onderzoek in de kijker. Op de posterbeurs zal 'give me a break' ook worden geafficheerd en toegelicht. Klik link voor poster.

11/10/2016: 'Talk about it' op Warme Dag Leuven, Museum M

Videoclip 'talk about it' werd getoond en toegelicht door prof. dr. Danckaerts.


Warme Dag Leuven

Museum M

Leopold Vanderkelenstraat 28

3000 Leuven

It takes a city to raise a child

Wat betekent het om een kindvriendelijke “Warme Stad” te zijn en een intersectoraal geestelijk gezondheidsbeleid te ontwikkelen?

Leuven mag samen met Genk, Gent, Brugge en Turnhout experimenteren. Samen met heel wat partners zet de stad in op het welbevinden van kinderen en jongeren.

Dit voorjaar namen een heleboel Leuvense organisaties deel aan een brainstormoefening. Samen verzamelden de 5 pilootsteden meer dan 500 ideeën. Op basis van deze input werkt LUCAS KU Leuven in de zomermaanden een voorstel tot actieplan uit.

Hoe kan jij met jouw organisatie een rol spelen? Kom op 11 oktober meedenken over het voorstel voor Leuven.

Voor wie?

Iedereen uit Leuven die werkt met en voor kinderen en jongeren (0-24 jaar)

Programma

 • 9.00 uur - onthaal
 • 9.30 uur - verwelkoming
  Door Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken stad Leuven
 • 9.40 uur - welke ontwikkelingstaken hebben onze kinderen en jongeren te voltooien? Waarop kan je inzeten met preventie?
  Door Marina Danckaerts, diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, UPC KU Leuven
 • 10.00 uur - voorstel van actieplan voor Leuven.
  Door Evelien Coppens, LUCAS KU Leuven
 • 10.20 uur - creatief netwerken en reflecteren op het actieplan tijdens workshops
  Onder leiding van ThinkWitty
 • 13.00 uur - afsluiting, broodjeslunch met muziek en infostand
  Door Jan Toye, stichter van het fonds Ga voor Geluk

Inschrijven

Zin om mee te werken aan het actieplan voor een Warme Stad Leuven? Schrijf online in voor 3 oktober.

30/09/2016: Première 'talk about it' op 2e netwerkforum van Yuneco te Kortenberg

Videoclip 'Talk About It' werd vertoond bij de start van het 2e netwerkforum van Yuneco te Kortenberg en met enthousiasme onthaald.

18/11/2015: OLORIN VZW op goededoelen.be

zie profielpagina OLORIN VZW op http://www.goededoelen.be/organisation/?id=0840042467

Wat is Goededoelen.be?

Goededoelen.be is een website van de Koning Boudewijnstichting.

Doelstellingen : visibiliteit, transparantie en inspiratie voor goede doelen

Goededoelen.be is een website over goede doelen, die kadert in het Observatorium van de verenigingen en stichtingen: goede doelen kunnen zich hier gratis en snel (in enkele minuten) registreren. Wanneer een vereniging zich registreert op Goededoelen.be, geniet ze drie voordelen: transparantie, visibiliteit en inspiratie.

De doelstellingen :

 • Kwaliteitsvolle gegevens verzamelen over goede doelen in België en ter beschikking stellen aan een breed publiek. Elke organisatie zonder winstoogmerk kan gratis haar fiche aanmaken en op punt stellen mits ze een goedkeuring krijgt van de administrator van deze site. De organisaties keuren zelf de inhoud goed. De Nationale Bank van België maakt de financiële informatie waarover ze beschikken, rechtstreeks over aan goededoelen.be.
 • De betrokkenheid als vrijwilliger of als donateur bevorderen.
 • Transparantie over de gegevens en de werking van verenigingen en stichtingen vergroten.
  De uitgebreide gegevensbank met organisaties uit de sector zal bijdragen tot de transparantie binnen de sector van goede doelen en zal uitwisseling tussen de actoren aanmoedigen. Goede doelen halen hun legitimiteit uit hun sociale doelstellingen en hun meerwaarde voor de samenleving. Precies om die legitimiteit te bestendigen zijn transparantie en ‘accountability’ bijzonder belangrijk voor partners én donateurs.
 • Inspiratie :  Goededoelen.be serveert nieuws uit de wereld van de goede doelen, heet van de naald. In onze nieuwsrubriek vind je (inter)nationale voorbeeldcases, krijg je tips over filantropie en fondsenwerving en vind je informatie over projectoproepen, opleidingen en evenementen. Informatie is ook verkrijgbaar via de recente publicaties van het Observatorium van de verenigingen en stichtingen.

Goededoelen.be richt zich tot:

 • Vrijwilligers die een goed doel zoeken waarvoor ze zich zouden kunnen inzetten, in een bepaalde sector, of dicht bij huis
 • Goede doelen die zich als betrouwbare partner op de kaart willen zetten, een samenwerking met een ander goed doel willen opzetten of info willen over fondsenwerving
 • Donateurs, die een schenking willen doen aan een betrouwbaar goed doel of meer informatie zoeken over filantropie
 • Overheden
 • Onderzoeksinstellingen (een selectie van de gegevens kan ter beschikking gesteld worden voor onderzoek maar nooit voor commerciële doeleinden)

Welke goede doelen kunnen zich registreren?

 • Goede doelen met een sociaal karakter en een maatschappelijke doel.
 • Goede doelen met een zekere duurzaamheid (geen feitelijke verenigingen) en er is een goed afgebakende organisatiestructuur (met minstens een raad van bestuur die regelmatig samenkomt). Ze zijn gegroeid uit een privé-initiatief en onderscheiden zich institutioneel van de overheden.

Wie kan zich NIET registreren? 

 • Feitelijke verenigingen
 • Organisaties met winstverdelingen, met het oog op persoonlijke verrijking van leden of bestuurders
 • Organisaties waarvan de missie of activiteiten ingaan tegen de rechten van de mens
 • Organisaties met uitsluitend religieuze activiteiten 
 • Scholen, hogescholen en universiteiten
 • Ziekenhuizen
 • Politieke organisaties.
 • Beroepsfederaties die de belangen van commerciële leden verdedigen
 • Sportclubs, behalve wanneer ze zich richten tot kansengroepen
 • Overheidsinstellingen (bv. ocmw’s, bibliotheken,...)

Search