Search

Olorin VZW

Raad van bestuur - (David Bamps, Tessa Avermaete & Ann Verlinden)

David Bamps (Coördinator)

David Bamps behaalde een master in de rechtsgeleerdheid, psychologie en wijsbegeerte. In de hoedanigheid van buitenpromovendus werkt hij op dit moment aan zijn proefschrift om de graad van doctor in de rechtsgeleerdheid te halen. Hij werkte 4 jaar als expert wetenschapscommunicatie op ‘science flow’. Na zijn verhuis naar het departement Sociale School Heverlee, is hij 2 jaar lang coördinator geweest van het ESF project ‘POP in de lokale diensteneconomie’.

In 2014 richtte hij de private consulting vennootschap 'The Connection' op. Het is een 'expert service centrum' met als doel O&I + ICT ondersteuning te leveren bij grote onderzoeksprojecten met als laatste wapenfeit het contract met Oxford Policy Management (OPM), UK, ADE (Aide à la Décision Economique) and Economic Development & Institutions (EDI), 2015. The Connection is ook leverancier van de KU Leuven voor webdesign-support bij Europese Onderzoeksprojecten.

David Bamps heeft ondertussen de taak van hoofdlector op zich genomen om ethiek & samenleving, criminologie, jeugdcriminologie en sociaal wetenschappelijk onderzoek te doceren binnen de opleidingen sociaal werk en sociale re-adaptatiewetenschappen, UCLL. Hij is ook lid van de adviesraad overlegcentrum voor ethiek, KU Leuven. Sinds 2012, is hij eveneens als gastdocent aangesteld door HU Brussel (thans Odisee) met als opdracht het vak ‘onderzoek en innovatie’ uit te werken binnen de BANABA opleiding ‘schoolontwikkeling’.

Naast de academische bedrijvigheid, heeft David een grote passie voor kunst. In de hoedanigheid van componist, uitvoerder en arrangeur behaalde hij in 1996 de SABAM prijs en gouden medaille in de ere-afdeling virtuozen met grootste onderscheiding en felicitaties van de jury te Brussel en werd gevraagd als demonstrateur van muziekinstrumenten. Hij werd ook laureaat van de KBC bankprijs en Humo (2000) onder voorzitterschap van Jan Hoet en kreeg met zijn literaire bijdrage een plaats op de tentoonstelling ‘oog in oog met Dostojewski: Dendermonde toont tekeningen Russische schrijver’ (1998). Bij de prijsuitreiking waren de kleinkinderen van Dostojewski aanwezig. 

Ondertussen heeft David Bamps zich maatschappelijk en sociaal ten volle ingezet. Hij heeft in 2013 een zorgboerderijtje (voor senioren) opgericht en woont daar samen met zijn gezin. In het dagelijkse leven helpt David graag mensen met allerhande problemen: het is belangrijk kennis in te zetten en te delen. Het feit dat het project ‘give me a break’ laureaat is geworden van het fonds ‘ga voor geluk’ (2015) is een kroon op het werk. Hij is fier vader te zijn van Rosalie en leert haar alvast -naast de eerste kneepjes van de piano- een ‘Mensch’ te zijn.

Tessa Avermaete

Tessa Avermaete is doctor in de Toegepaste Biologische Wetenschappen. Ze werkte 7 jaar als onderzoekscoördinator aan het departement Gezondheidszorg en Technologie van de KHLeuven. In 2012 startte ze als post-doctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van KU Leuven. Thematisch vormen landbouw, voeding, voedselzekerheid en gezondheid haar interessedomeinen. Projectmanagement is haar passie. Ze geniet van de samenwerking met experts, van lokale landbouwers tot Europese toponderzoekers.

 

Een gezonde geest vraagt om een gezond lichaam. Gezonde voeding, lopen en gitaar zorgen voor dagelijkse rust en ontspanning. Als jonge vrouw in een gezin met opgroeiende kinderen beseft ze hoe belangrijk een warm nest is. Lokaal engagement helpt om deze kansen ook aan anderen te geven. Tessa trainde een aantal jaren de jongste spelers in de lokale volleybalclub, en nadien ook de jongste leden van de atletiekclub.

 

Olorin biedt de kans om haar expertise in te zetten en samen met inspirerende collega's maatschappelijke inititatieven uit te werken.

Ann Verlinden

Ann Verlinden is doctor Ingenieur in de toegepaste wetenschappen. Na haar opleiding milieu- en procestechnologie aan de KULeuven, doctoreerde Ann aan de School of Powder Technology (Leeds-Bradford, UK)  rond het topic van interparticle forces and their influence on powder flow waarna ze de eerste 15 jaar van haar loopbaan in de chemische sector doorbracht.

Fundamenteel onderzoek, engineering of productie… steeds draait het om het bedenken van slimme combinaties van technische kennis en kunde, het vormen van duurzame verbindingen, creëren van samenwerking en … diensten of producten waarvan zowel de klant als de medewerker blij wordt.

Momenteel werkt Ann in de bouwsector aan innovatie- en transformatie projecten met als doelstelling betaalbaar wonen haalbaar te maken voor iedereen. Een warme thuis voor iedereen.

Lydie Hulpiau

 

 

 

Over de oprichting

Oprichting van de VZW

OLORIN werd in 2011 opgericht. In de hoedanigheid van een vereniging zonder winst (VZW) zetten zij in op projecten met een uitgesproken maatschappelijke relevantie. De kracht van de VZW is gelegen in de combinatie van passie, expertise en het verlangen tot samenwerken. De denktank van OLORIN bestaat uit zeer uitzonderlijke projectleiders, voormalige ingenieurs, managers en doctorandi, met ervaring in onderzoek, innovatie, business en wetenschap, zowel op het vlak van positieve wetenschappen als menswetenschappen waarbij vaak een kruisbestuiving tussen disciplines wordt nagestreefd. Dat uit zich ook in de meest uiteenlopende samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als internationaal.

Ondertussen is de VZW uitgegroeid tot een VZW met vele leden, waaronder studenten.

  • Bijzonder vermeldenswaardig betreft de oprichting van een O team® - een soort A team maar dan zonder geweld. Het is een denktank van sociaal bewogen studenten die een beroep doen op het "maatschap" om acute problemen aan te pakken (vaak in besloten beraad) maar soms ook door het in de media te brengen (en het van de daken te schreeuwen). De kracht is gelegen bij het netwerk en het collectief. Het betreft een vorm van intellectueel verzet - niet politiek gekleurd.
Filosofie van de organisatie

Filosofie van de organisatie

Projecten ontwikkelen doe je niet alleen met het hoofd maar ook met de handen, te meer wanneer men niet spreken kan. Dat is niet alleen een knipoog naar de filosoof Wittgenstein maar ook naar ons eigen logo waarbij de handen uitdrukken wat men niet zeggen kan. De begrenzing heeft in die zin iets ambigu, wat ook blijkt uit de verschijning van het prikkeldraad tussen de vingers van de boer en de militair. We leven letterlijk in een wereld die aaneen hangt met haken en ogen. Hieronder verstaat men allerlei moeilijkheden; eig. zaken, die gemakkelijk aan elkaar vast haken en moeilijk te ontwarren, los te maken zijn; in die betekenis en bij overdracht: aangelegenheden, waardoor men met elkaar in moeilijkheid geraakt.

Daar waar men de “ars inveniendi” ethisch en ontwarrend kan beoefenen, schittert OLORIN als een betoverende, diamanten ring aan de vinger van de echte Gandalfs van deze wereld. De paarse kleur van het logo rubriceert deze kardinale doelstelling.

 

Search