Search

Steun ons!

De OLORIN VZW projecten worden enerzijds gefinancierd door de opbrengsten van het eigen vermogen en anderzijds door giften of sponsoring.  Voor giften boven 40,00 € wordt een fiscaal attest afgeleverd.

Steunen kan door:

  • acties te organiseren die geld opbrengen
  • giften bij speciale acties
  • speciale acties voor bedrijven

Een gift kan via overschrijving: 

  • OLORIN VZW
  • IBAN: BE50 7340 3306 8218 
  • BIC: KRED BE BB
  • graag deze vrije bankmededeling gebruiken: ***give me a break***

Fiscaal attest vanaf 40 euro.